Registračné služby

Registračné služby

Zabezpečíme zápis do registra partnerov verejného sektora.

Povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora vzniká fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá prijíma z verejných zdrojov plnenia – či už vo forme finančných prostriedkov, alebo majetku; uzatvára s verejným obstarávateľom zmluvu podľa zákona o verejnom obstarávaní; nadobúda pohľadávku od štátu; prípadne uzatvára zmluvu so zdravotnou poisťovňou. Pri posudzovaní partnerov verejného sektora sa berú do úvahy aj finančné limity. Do registra partnerov verejného sektora je možné zapísať sa len prostredníctvom oprávnenej osoby. Sám partner verejného sektora nemôže podať návrh na zápis, takýto návrh by bol registrujúcim orgánom odmietnutý. Naša spoločnosťou je oprávnenou osobu, lebo poskytuje audítorskú činnosť pod licenciou UDVA č. 410.

Zabezpečíme registráciu konečného užívateľa výhod. Konečným užívateľom výhod sú obvykle spoločníci, akcionári, tichí spoločníci.

Naše služby

  • Zápis do registra partnerov verejného sektora
  • Registrácia konečných užívateľov výhod

Potrebujete sa poradiť?

Máte otázky ohľadom našich služieb, potrebujete poradiť alebo sa chcete informovať o cenách služieb?