kontakt

kontakt

Neváhajte nás kontaktovať

Sídlo firmy
NB Consult s.r.o.
Horná 101
974 01 Banská Bystrica

Sídlo kancelárie:
Horná 65/A 974 01
Banská Bystrica

+421 905 685 961
info@nbconsult.sk

IČO: 50 657 135
DIČ: 2120408697
IČ DPH: SK2120408697

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: sro, vložka č.: 31065/S
IBAN SK76 0900 0000 0051 2541 0444
BIC SWIFT kód GIBASKBX

Sídlo firmy
NB Trade s.r.o.
Horná 101
974 01 Banská Bystrica

Sídlo kancelárie:
Horná 65/A 974 01
Banská Bystrica

+421 905 685 961
info@nbconsult.sk

IČO:51 711 435
DIČ: 2120763425
IČ DPH: SK2120763425

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: sro, vložka č.: 34358/S
IBAN SK76 0900 0000 0051 2541 0444
BIC SWIFT kód GIBASKBX

Nájdite si k nám cestu

NB Consult s.r.o., Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica