publikácie

publikácie

Prečítajte si naše príspevky

Stravovanie zamestnancov 1163 650 admin

Stravovanie zamestnancov

Novela Zákonníka práce zavádza možnosť zamestnanca nahradiť stravný lístok účelovo viazaným finančným príspevkom na stravovanie. Témou stravovania zamestnancov sa venujeme v článku.

Čítať viac
Novela daňového poriadku a uplatnenie výdavkov na testovanie za daňové výdavky 1163 650 admin

Novela daňového poriadku a uplatnenie...

Vzhľadom na zhoršené podnikateľské prostredie z dôvodu pandémie COVID-19, vláda prijala novely zákonov v skrátenom konaní, ktoré majú pomôcť zmierniť následky pandémie pre podnikateľov. Rozšíri sa okruh...

Čítať viac
Zmeny v zákone o DPH od 1.1. 2021 a 1.7.2021 1163 650 admin

Zmeny v zákone o DPH od 1.1. 2021 a 1...

Novela zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH (ďalej zákon o DPH) v znení neskorších predpisov bola schválená parlamentom 5. novembra 2020 a zverejnená v Zbierke zákonov...

Čítať viac
Prijaté opatrenia – opatrenie 2 a 4 1163 650 NB Consult

Prijaté opatrenia – opatrenie 2...

Opatrenia vlády v čase koronavírusu na zmiernenie dopadov. V článku sa venujeme opatreniu 2 a 4. Opatrenie 2 je určené pre SZČO a opatrenie 4 je určené...

Čítať viac
Prijaté opatrenia – Opatrenie 3 1163 650 NB Consult

Prijaté opatrenia – Opatrenie 3

Opatrenia vlády v čase koronavírusu na zmiernenie dopadov. V článku sa venujeme opatreniu 3, ktoré je zamerané na pomoc zamestnávateľom či už SZČO alebo právnickým osobám.

Čítať viac
Prijaté opatrenia – Opatrenie 1 1163 650 NB Consult

Prijaté opatrenia – Opatrenie 1

V zmysle zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti sa realizujú projekty a programy na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo...

Čítať viac

Potrebujete sa poradiť?

Máte otázky ohľadom našich služieb, potrebujete poradiť alebo sa chcete informovať o cenách služieb?