Účtovníctvo Banská Bystrica

Účtovníctvo Banská Bystrica

Kompletné vedenie účtovníctva

Zabezpečíme Vám kompletné vedenie účtovníctva (jednoduchého aj podvojného) vrátane mzdovej agendy, tak aby ste minimalizovali riziko a využívali príležitosti v zmysle slovenských zákonov. Sledujeme za Vás neustále sa meniace zmeny v legislatíve, ktorá je čoraz viac zložitejšia a tým Vám šetríme čas. Prevezmeme za Vás celú administratívu. Autorizujeme sa za Vás na daňovom úrade aj na sociálnej a zdravotných poisťovniach.

Naše služby

  • Vedenia účtovníctva (jednoduchého a podvojného) podľa slovenských právnych postupov
  • Účtovné poradenstvo a spracovanie účtovných závierok
  • Spracovanie výkazov pre štatistický úrad, daňový úrad, atď.
  • Rekonštrukcia účtovníctva
  • Kompletné vedenie mzdovej agendy
  • Evidencia majetku, vypracovanie cestovných príkazov, vypracovanie daňových priznaní k DPH, k dani z príjmov, k iným daniam, vypracovanie kontrolného výkazu, podávanie súhrnných výkazov
  • Správa bankových účtov, zabezpečenie platobných operácií na účte klienta
  • Vystavovanie faktúr za klienta
  • Vedieme účtovníctvo aj pre neziskový sektor (občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie)

Potrebujete sa poradiť?

Máte otázky ohľadom našich služieb, potrebujete poradiť alebo sa chcete informovať o cenách služieb?