publikácie

publikácie

Prečítajte si naše príspevky

Zmeny v zákone o DPH od 1.1. 2021 a 1.7.2021 1163 650 admin

Zmeny v zákone o DPH od 1.1. 2021 a 1...

Novela zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH (ďalej zákon o DPH) v znení neskorších predpisov bola schválená parlamentom 5. novembra 2020 a zverejnená v Zbierke zákonov...

Čítať viac
Prijaté opatrenia – opatrenie 2 a 4 1163 650 NB Consult

Prijaté opatrenia – opatrenie 2...

Opatrenia vlády v čase koronavírusu na zmiernenie dopadov. V článku sa venujeme opatreniu 2 a 4. Opatrenie 2 je určené pre SZČO a opatrenie 4 je určené...

Čítať viac
Prijaté opatrenia – Opatrenie 3 1163 650 NB Consult

Prijaté opatrenia – Opatrenie 3

Opatrenia vlády v čase koronavírusu na zmiernenie dopadov. V článku sa venujeme opatreniu 3, ktoré je zamerané na pomoc zamestnávateľom či už SZČO alebo právnickým osobám.

Čítať viac
Prijaté opatrenia – Opatrenie 1 1163 650 NB Consult

Prijaté opatrenia – Opatrenie 1

V zmysle zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti sa realizujú projekty a programy na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo...

Čítať viac
Odklad platenia poistného v krízovej situácii pre zamestnávateľa a SZČO 1320 650 NB Consult

Odklad platenia poistného v krízovej ...

Vláda Slovenskej republiky vydala nariadenie č. 76/2020 o spôsobe určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti pre účely odkladu platenia poistného pre zamestnávateľa a SZČO.

Čítať viac
Ošetrovné z nemocenského poistenia 1163 650 NB Consult

Ošetrovné z nemocenského poistenia

Na dávku ošetrovné má nárok aj konateľ spoločnosti, ktorý pracuje v spoločnosti na základe zmluvy o výkone funkcii konateľa, ale v čase poberania ošetrovného sa musí vzdať...

Čítať viac

Potrebujete sa poradiť?

Máte otázky ohľadom našich služieb, potrebujete poradiť alebo sa chcete informovať o cenách služieb?