Zmena výšky stravného

Sumy stravného sa zvyšujú od septembra 2022.

Zmena výšky stravného

Zmena výšky stravného 1920 1044 admin

V priebehu roka 2022 dochádza už druhý krát k zvýšeniu súm stravného. Prvé zvýšenie platilo od 1. mája 2022. Nové opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 281/2022 bude účinné od 1. septembra 2022.

Sumy stravného platiace od 1.9.2022 pre časové pásma sú

  • 6,40 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
  • 9,60 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
  • 14,50 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.

Na hodnoty súm stravného sú naviazané minimálne hodnoty stravných lístkov resp. finančných príspevkov na stravovane.

Minimálna nominálna hodnota stravného lístka musí byť od 1. septembra 2022 najmenej 4,80 eura a finančný príspevok na stravovanie musí byť od 1. septembra 2022 v rozmedzí od 2,64 eura do 3,52 eura.

Už v auguste by mali zamestnanci dostať stravné lístky a finančné príspevky v nových sumách za mesiac september.