Stravné od 1. 5. 2022

Stravné od 1. 5. 2022

Stravné od 1. 5. 2022 1382 922 admin

Od 1. mája 2022 sa zvyšuje minimálna cena gastrolístka a minimálna suma finančného príspevku na stravovanie, ktorú upravilo  Opatrenie MP SV a R SR č.116/2022 Z. z. o sumách stravného.

Sumy stravného pre jednotlivé časové pásma sa zvyšujú od 1.5.2022 nasledovne v porovnaní s predchádzajúcim obdobím:

 

Opatrenie Sumy platné Stravné v EUR  platné pre časové pásmo
Od 5 do 12 hodín Nad 12 až do 18 hodín Nad 18 hodín
Č. 176/2019 1.7.2019 do 30.4.2022 5,10 7,60 11,60
Č.116/2022 1.5.2022 6 9 13,79

V nadväznosti na zmenu stravného sa zvyšuje aj príspevok zamestnávateľa na stravovanie pre zamestnanca od 1.5.2022 nasledovne:

Pri stravnom lístku, ktoré vydávajú na to určené spoločnosti sa od 1.5.2022 zvyšuje minimálna možná hodnota stravného lístka z terajšej sumy 3,83 eur na 4,50 eura.

Zamestnanec na máj už musí dostať stravné lístky v minimálnej hodnote 4,50 eur, pričom stravný lístok má byť daný zamestnancovi dopredu.

Pri finančnom príspevku platí od 1.5.2022, že jeho hodnota musí byť najmenej 2,48 eur (doteraz 2,11 eur).

Dobrú chuť 🙂