Monthly Archives :

október 2015

Zmeny v zákone o DPH s účinnosťou od roku 2016

Zmeny v zákone o DPH s účinnosťou od roku 2016 1382 922 admin

NRSR schválila novelu zákona o DPH dňa 1.10.2015, ktorá by mala nadobudnúť účinnosť od roku 2016. Obsahuje významné zmeny, ktoré sa dotknú občanov, ale aj malých a stredných podnikateľov.

Uplatňovanie dane až po prijatí platby

Do zákona sa dostal nový mechanizmus, do ktorého môžu malý a stredný podnikatelia vstúpiť dobrovoľne. V rámci novely zákona ministerstvo financií navrhuje zavedenie režimu uplatňovania dane z pridanej hodnoty (DPH) až po prijatí platby.  Táto možnosť je len pre podnikateľov, ktorých ročný obrat nepresiahol 100 tis. Eur. Ak sa podnikateľ rozhodne vstúpiť do tohto mechanizmu, tak od nového roka by platil štátu daň z pridanej hodnoty až po tom, keď dostane od odberateľa peniažky na bankový účet alebo do pokladne. Na druhej strane, odberateľ si môže odpočítať daň z kúpených tovarov a služieb až po zaplatení.

Zmena DPH v systéme stavebníctva

Do zákona o dani z pridanej hodnoty sa zavádza ďalší inštitút, kedy dochádza k prenosu daňovej povinnosti na príjemcu plnenia tzv. reverse charge aj v oblasti stavebníctva. Pričom musí byť splnená podmienka, že aj príjemca plnenia aj poskytovateľ plnenia musí byť registrovaný pre DPH. Princípom je, že daň štátu odvedie prijímateľ plnenia.

 

Zníženie sadzby DPH na vybrané potraviny

Zavádza sa zoznam potravín so zníženou sadzbou DPH. Dole uvedené potraviny budú mať sadzbu DPH 10 %.

 

Zoznam potravín so zníženou sadzbou DPH Vysvetlivky
Hovädzie mäso Čerstvé alebo chladené, s kosťou aj vykostené (okrem vnútorností), v celku aj porciované
Bravčové mäso
Mäso z oviec vrátane jahňaciny a kozie mäso
Kuracie, kačacie, husacie alebo morčacie mäso a droby z hydiny, napr. pečienky, pľúcka, srdcia, krky  
Králičie mäso a droby z domácich králikov Čerstvé alebo chladené, v celku aj porciované
Sladkovodné ryby (aj živé). Napr. pstruhy, kapry, sumce, zubáče, šťuky a pod. Čerstvé alebo chladené, v celku alebo porciované
Rybie filé zo sladkovodných rýb, napr. zo pstruhov, kaprov, sumcov, zubáčov, šťúk a pod. Filé predstavuje plátky rybacieho mäsa, ak bola odstránená hlava, vnútornosti, plutvy a kosti.
Bežné nízkotučné, polotučné aj plnotučné kravské aj kozie mlieko Nezahŕňa napr. ochutené mlieko a smotana, jogurt a jogurtové alebo acidofilné mlieko, kefír, cmar a pod.
Klasické maslo získané výlučne z mlieka Nezahŕňa rastlinné maslo a tukové nátierky, iné rastlinné tuky, syry a tvaroh.
Čerstvý chlieb – bežný konzumný aj celozrnný, tmavý, slnečnicový a pod. Chlieb, ktorý váži viac ako 400 g. Ak je porciovaný, môže mať aj nižšiu hmotnosť.

V prípade bližších informácii k problematike dani z pridanej hodnoty, ma neváhajte kontaktovať.